Русский   |   English
argamak

+7 (909) 765 88 69

a.klimuk@rambler.ru

stallions
mares
in-training
youngstock

 Obayatelnaya 

Amuzgi - Oinavach

palomino      2016      line El      dam family Ovgan

  • img
  • img
  • img
  • img

 

 Amuzgi
black, 2001
1095 Polot
d.buckskin, 1985
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindukush
1630 Okis
2051 Saharnaja 936 Yalta
1843 Sabyrli
1903 Aria
bay, 1980
883 Kaltaman 828 Fakirpelvan
1281 Kyrmyzy
1899 Alycha 858 Ametist
1412 Aina
 Oinavach
palomino, 2003
1039 Galkan
chestnut, 1985
945 Gerden 721 Gaplan
1243 Kachahchi
1429 Alkeik 885 Kambar
1213 Kamina
2870 Ogledje
smoky black, 1995
1186 Dzheihun 987 Dzagitay
1965 Zyndzhir
2879 Oprava 967 Pudok
2407 Orkhideya